HET JAAROVERZICHT VAN 2021

JANUARI
Hangbuikje IENIEMINIE

FEBRUARI
Everzwijn WILDEMAN

MAART
‘Vleesvarken’ GROTE MEID
‘Vleesvarken’ LANGE LIJS

MEI
‘Vleesvarken’ AALTJE

JUNI
Hangbuikje LADYBOSS

JULI
Proefdiervarken REPELSTEELTJE

AUGUSTUS
Hangbuikje DAPPERE DODO

SEPTEMBER
‘Vleesvarken’ KNOR

OKTOBER
‘Vleesvarken’ CEES

In één jaar 10 bofkonten – waaronder 6 ‘vleesvarkens’ – naar de varkenshemel vertrokken. Allemaal van grote betekenis geweest voor veel mensen. En ik weet wel: de bofkonten hadden de leeftijd, hun lange goede levens waren uitgeleefd, maar wat was het een verdrietig jaar.

En toen ineens verscheen Eénoogje aan de horizon.

Ik had de hoop al opgegeven ooit nog eens een roze pechvogel naar Het Beloofde Varkensland te kunnen halen. In het Jaar van het Varken (2019) had ik grote plannen, maar ik kwam voor dichte varkensstaldeuren te staan. De boeren willen er – om hun moverende redenen – niet meer aan mee werken.

Tot de boer van Eénoogje. Een kans uit duizenden. Once in a lifetime. Hoe verrassend dat afliep is nu al geschiedenis.

“Wat een weelde,” zei dokter Peter toen hij het varkenspaleisje binnenstapte. “Wat een soortige* biggen. En wat zijn het er véél!”

Dokter Peter moet binnenkort aan de bak.

De boer van Eénoogje castreert zijn biggetjes niet. Gelukkig! Maar de 5 snoezige beertjes zijn nu al niet meer zo onschuldig als ze er uit zien ;-). Een paar dagen na aankomst was het al raak. En nu is het alle dagen bal…

Veel te druk voor Eénoogje. Haar kunnen we met recht uitroepen tot Varken van het Jaar. Wat een heldin. Twaalf van die koters. Ik geef het je te doen.
Wordt Vervolgd.

Met de groeten van Familie Bofkont!

*soortig = boerenjargon voor speciaal, bijzonder.

QUOTE VAN DE DAG
‘Hallo Dafne, ik wil mij de komende tijd verdiepen in het veganisme. Door jouw werk met de varkens en de koeien is dat aangewakkerd. Ik dacht altijd dat ik er wel was als vegetariër, maar dat is niet zo. Welk boek kun jij me aanraden?’
Irene A.

#varkens #biggetjes #beertjes #stro #vrijheid